V. řada

Zpravodaj Klubu Faleristů v Brne

V. řada

Poslaťod faleristika » Štv Apr 12, 2012 9:17 pm

Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 1 (březen 2009)

Scharfenberg, Gerd: Na stopě jednomu nositeli řádu (Vzácně udílený anhaltský řád přináší hádanky) (1-7)
Lukš, Oldřich: Barmský řád (Britské řády 19. část) (8-9)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Válečná medaile 1873 (9-19)
Kilian, Felix – Tusek, Friedrich: Způsoby výroby Železného kříže 1939 2. třídy (20-23)
Growka, Květoslav: Archivní prameny k nositelům stříbrné medaile Za statečnost z Jesenicka (24-28)
Jedlánek, František: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice (1/4) (29-41)
Jedlánek, František: Armáda České republiky a rytířské tradice (42-49)
Petříček, Alexander: Aukce Aurea Praha - prosinec 2007 (Černá Hora, Srbsko, Království SHS) 1/2 - Černá Hora (50-57)
Jedlička, Roman: Vojenský záslužný kříž s brilianty a rubíny v internetové nabídce (58)
Literatura (59)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 2 (červen 2009)

Koláčný, Ivan: Pamětní medaile Karla knížete Schwarzenberga k 70. výročí obnovení Řádu sv. Lazara v Zemích koruny české (61-62)
Lukš, Oldřich: Řád za imperiální zásluhy (Britské řády – 20. část) (63-65)
Jedlička, Roman- Sedlák, Ladislav F.: Pamětní kříž 1912-1913 (tzv. Mobilizační) (65-70)
Jedlánek, František: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice (2/4) (71-83)
Growka, Květoslav: Doklad k udělení rakouské Válečné medaile 1873 v jesenickém archivu (84-87)
Petříček, Alexander: Aukce Aurea Praha - prosinec 2007 (Černá Hora, Srbsko, Království SHS) 2/2 – Srbsko (86-88)
Karásek, Martin: Pamätný odznak Hornonitranskej partizánskej brigády (88-89)
Jedlička, Roman: Odznak z Norimberského procesu (90-93)
Jedlánek, František: Pamětní odznak 90. výročí Hradní stráže 1918-2008 (93-99)
Jedlánek, František: Pamětní odznak 90. výročí Vojenské kanceláře prezidenta republiky (100-102)
Jedlička, Roman: Medaile 70. výročí přísahy Národní gardy 216 v Kladně (103-104)
Zprávy 104-107


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 3 (září 2009)

Lukš, Oldřich: Záslužný letecký kříž (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil RAF - 1. část) (109-112)
Koláčný, Ivan: Vyznamenání krajů a měst ČR / Záslužné vyznamenání Zlínského kraje (113-115)
Jedlánek, František: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice (3/4) (116-129)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní kříž 1908 (100. výročí založení) (130-138)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Upomínkový prsten 21. pěšího pluku „Maršála Foche“ z r. 1935 (138-143)
Karásek, Martin: Odznaky budovateľov trate mládeže 144-151
Mjalovský, Vladimír: Hasiči Teplice (151-154)
Müller, Petr: Pamětní odznak Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana Lucemburského ve Vyškově (155)
Zprávy (155-156)
Literatura (156-159)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 4 (prosinec 2009)

Karásek, Martin: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady (161-181)
Lukš, Oldřich: Kříž vzdušných sil (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil RAF - 2. část) (182-184)
Koláčný, Ivan: Vojenská vyznamenání Státu Izrael (185-193)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 (110. výročí založení) (194-202)
Tusek, Friedrich: Rozpoznávací znaky novoražeb firmy Rothe z let 1960-1970 (203-206)
Djakov, Vladimír: Čs. odznak „Polní letounový pozorovatel zbraní!“ (207-213)
Jedlánek, František: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice (4/4) (214-224)
Jedlánek, František: Vyznamenání a pamětní odznaky Ministerstva obrany ČR (225-226)
Müller, Petr: Varianta nebo falzum Kříže „V těžkých dobách“ (227)
Zprávy (228)
Literatura (229- 231)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 5 (březen 2009)

Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 1 (233-240)
Karásek, Martin: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady, část 2 (241-242)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 3 (243-247)
Growka, Květoslav: Úvaha o typologii a ceně Řádu Slovenského národního povstání (248-253)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužná medaile za čtyřicetileté věrné služby (253-259)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Železný půlměsíc v rakousko-uherské armádě (260-263)
Wodák, Vilém: Řády a vyznamenání slavného polního maršála (264-269)
Jedlička, Roman: Návrh Čs. řádu bílého lva v pražské aukci (269-271)
Jedlička, Roman: K článku "Poválečná vyznamenání Slovenské národní rady" (271)Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 6 (červen 2009)

Koláčný, Ivan: Vojenská vyznamenání Státu Izrael, část 1 (281-288)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 4 (289-292)
Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 2 (293-302)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužné kříže rakouské monarchie, část 1 (303-311)
Jedlánek, František: Březen 1939 - Všichni se nevzdali. Památce kpt. Karla Pavlíka (312-315)
Growka, Květoslav: Poslední udělení Čs. vojenského řádu bílého lva "Za vítězství" (316-317)
Karásek, Martin: Rad 25. februára 1948 - privela bielych miest (317-319)
Jedlánek, František: Vyznamenání Ministerstva obrany České republiky (319-322)
Jedlička, Roman: IN MARGINE soupisu čs. vyznamenání (322-324)

Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 7 (září 2009)

Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 3 - Odznak pozorovatele (329-343)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 5 - Medaile za výjimečnou statečnost (letecká) (344 – 346)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužné kříže rakouské monarchie, část 2 - Stříbrný záslužný kříž (347-357)
Tusek, Friedrich: Udělování řádů a vyznamenání příslušníkům 30. pěšího pluku v letech 1725 – 1869 (358-360)
Karásek, Martin:Vyznamenania denníka Pravda (361)
Kilian, Felix: Pamětní medaile Revolučního krajského národního výboru v Táboře 1945 (362-363)
Karásek, Martin: Odznaky partyzánských oddielov SNP (362 – 366)
Lukš, Oldřich: Britská vyznamenání, aneb „Waterloo české faleristické publikace“ (366-372)
Orián, Edmund: Několik poznámek k jazykové části publikace „Anglické řády a vyznamenání od B. a J.Kounovských (372-379)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 8 (prosinec 2009)

Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 4 - Odznak námořního pilota 1915 (381-388)
Kilian, Felix – Tusek, Friedrich: Odznak námořního pilota ve srovnání (389-390)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 6 - Hvězda z let 1939 – 1945 se štítkem „Battle od Britain (390-395)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužné kříže rakouské monarchie, část 3 - Železný záslužný kříž 1916 (396-404)
Rádl, Michal: Fučíkův odznak (405-412)
Growka, Květoslav: Vyznamenání III. Polské republiky (2007) (413-417)
Nejedlo, Pavel: Klub vojenské historie Trutnov a jeho dekorace (418-423)
Wolf, Marek: Pamětní medaile ke 40. výročí založení Vojenského gymnázia Jana Žižky Opava (424-426)
Kilian, Felix: Pamětní medaili Okresního národního výboru Kamenice nad Lipou (426-427)
Kilian, Felix: Odznaky sjezdu Odbojové skupiny „Victoria“ v Brně (428-429)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Ještě k článku o Jubilejním kříži 1908 (428)
Považan, Vladimír: Určovanie originality stúh r.-u. vyznamenaní pomocou UV lampy (430-431)
Redakce: Chvála kopie? (431)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 9 (březen 2010)

Djakov, Jaromír: Odznaky leteckých pluků RČS z r. 1938 (433 – 435)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Medaile vídeňské invalidovny z r. 1750 (435 - 443)
Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie, část 5 – Letecké odznaky c. a k.
válečného námořnictva 1918 (443 - 451)
Nejedlo, Pavel: Čestný kříž arcibaziliky sv. Jana v Lateránu (452 – 454)
Tusek, Friedrich: Originalita řádů a vyznamenání III. říše (1. část) (455 – 458)

Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům RAF, část 7 – Hvězda leteckých evropských posádek (Air Crew Europe Star) (458 – 464)
Strejček, Jan: Legitimace r.u. Železného záslužného kříže 1916 (465 – 467)
Growka, Květoslav: Kříž probošta z Jeseníku (467 – 471)
Karásek, Martin: Služebný odznak Ústředně štátnej bezpečnosti (472 – 474)
Kilian, Felix: Pamětní odznak obránců barikád Praha XI. – Žižkov ve dvou různých provedeních (475 – 479)
Zprávy, literatura: (480 – 488)Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 10 (červen 2010)

Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6/6a - nerealizované návrhy odznaků c. a k. armády (489 - 494)
Lukš, Oldřich: Medaile RAF „Za chvályhodnou službu“ (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/- 8. část (495 - 497)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Válečný kříž za civilní zásluhy 1915 (497 - 510)
Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Originalita řádů a vyznamenání III. říše (2. část) (511 - 513)
Nejedlo, Pavel – Franěk, Čestmír: Válečná medaile z polního tažení proti Itálii v r. 1860 (Pamětní medaile na bitvu u Castelfidardo 1860) (514 - 516)
Growka, Květoslav: Záhada odznaku Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana (516 - 518)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ (518 - 522)
Sehnal, Jan: Jugoslávské řády (523)
Riedl, Miloš: Upravená medaile 33. pěšího pluku Doss´Alto (524 - 525)
Growka, Květoslav: Sbíráme Fučíkovy odznaky (526 - 528)
Salak, Michal: Účastnické odznaky Policie ČR (528 - 531)
Tusek, Friedrich: Rakouské řády a vyznamenání v pražském Muzeu Armády ČR (532 - 533)
Tusek, Friedrich: Návštěva v Muzeu Armády ČR v Praze (533 - 534)
Zprávy, literatura (534 - 539)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 11 (září 2010)

Tusek, Friedrich: Vyšívaná hvězda Řádu sv. Štěpána (541-542)
Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6. část / Nerealizované návrhy odznaků c. a k. válečného námořnictva (543-549)
Lukš, Oldřich: Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/ - 9. část / - Medaile „Za dlouholetou službu a dobré chování“ (549- 550)
Tusek, Friedrich – Kilián, Felix: Originalita řádů a vyznamenání III. říše (3. část - dokončení)
(551-553)
Growka, Květoslav : Rumunská „vítězná“ vyznamenání z let 1944- 1945 (553-556)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Rakousko-uherská medaile Za zranění (557-569)
Žilka, Kamil: Státní vyznamenání ČSFR a jejich vzácnost (570-573)
Karásek, Martin: Odznak zabudnutej (?) partizánském skupiny (574-575)
Nejedlo, Pavel – Franěk, Čestmír: Čestný kříž Sv. domu v Loretu (575-579)
Sehnal, Jan: Řády nezávislého státu Kongo (579-582)
Wodák, Vilém: Josef Hoffmann - autor Válečného kříže za civilní zásluhy 1915 (583-584)

Growka, Květoslav: Připomínky k článku Válečná medaile z polního tažení proti Itálii v roce 1860 (584-586)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“- doplněk (586)
Literatura (586-587)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 12 (prosinec 2010)

Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní (589-600)
Šimac, Miha: Příběh jedné dekorace - armádní kaplan P. Ivo Nitz (1882 – 1950) (601-607)
Growka, Květoslav: Poťouchlosti doby (607-608)
Steiner, Jörg C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie- 6. část dokončení- Umělecké řemeslo a čepicové odznaky (609-617)
Lukš, Oldřich: Medaile RAF Levies „Za dlouholetou službu a dobré chování“ (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/ - 10. část) (617-619)
Nejedlo, Pavel - Franěk, Čestmír: Pamětní kříž na bitvu u Mentany v r. 1867 (620)
Tusek, Friedrich: Nesrovnalosti v tzv. odborné literatuře (621-623)
Karásek, Martin: Vyznamenania Ernesta Bielika (623-625)
Tusek, Friedrich: Upozornění na velmi nebezpečný padělek (626-627)
Growka, Květoslav: K počtu udělení Ř. 25. února 1948 (626-629)
Tusek, Friedrich: Řád sv. Štěpána ve vídeňské aukci (630)
Hrdý, Josef: Sedmdesátíny Ivana Chládka – medailisticky i faleristicky (630-632)
Tusek, Friedrich: 20 let rakouské Společnosti pro studium řádů (632-633)
Tusek, Friedrich Aukce firmy Rauch ve Vídni (633-)
Tusek, Friedrich: Aukce vídeňského Dorothea – listopad 2010 (633-634)
Growka. Květoslav: Rytíři Ř. zlatého rouna na Moravě (634-635)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 13 (březen 2011)

Hrdý, Josef : Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních (637 – 652)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Rakouské odznaky veteránů před r. 1849 (653 – 663)
Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: „Malé dekorace“ založené v r. 1908 (667 – 674)
Broucek, Peter : Řády c. a k. polního podmaršála Ernsta Friedla (675 – 678)
Wodák, Vilém: C. a k. apoštolský polní vikář Emmerich Bjelik (679)
Nejedlo, Pavel – Franěk, Čestmír: Kříž „Za dobré zásluhy svatého roku 1925“ (Crux „Bene Merenti“) (680 – 681)
Karásek, Martin: Pamätný odznak „Čs. odboj Slovákov v Taliansku “ (681- 682)
Lukš, Oldřich: Medaile „Ocenění vzdušné efektivity“ (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/ - 11. část) (682 – 683)
Výkruta, Luděk: Čestný odznak „Vzorný příslušník SNV ČSR“ (684 – 685)
Literatura, zprávy (686 – 691)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 14 (červen 2011)

Jašek, Vladimír: „Francouzský“ Řád Bílého lva (693 – 694)
Jedlička, Roman: Miniatury Řádu Bílého lva - doplněk (695 – 705)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Medaile starostů Dolnorakouska z r. 1908 (706 – 712)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Rakousko-uherské letecké odznaky ze sbírek našich kolegů (713 – 718)
Tusek, Friedrich: Zvláštní kus Leopoldova řádu (718 – 719)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava (719 – 726)
Lukš, Oldřich: Medaile královny pro vítěze střeleb RAF (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/- 12. část (727 – 729)
Jedlička, Roman – Hrdý, Josef L.: Dar na „zlatý poklad“ Československa (729 -730)
Riedl, Miloš: Zajímavý dekret k udělení Pamětního odznaku NSG (730 – 733)
Hrdý, Josef L.: Pamětní medaile k založení Kanceláře prezidenta republiky (733 – 734)
Growka, Květoslav: Pamětní kříž ke 100. výročí založení čsl. legií (734 – 735)
Zprávy:
Jedlička, Roman: Výstava řádů a vyznamenání na zámku Buchlovice (736)
Koláčný, Ivan: Vzpomínka na 10. výročí úmrtí Václava Měřičky (736)
Growka, Květoslav: Řád zlatého rouna na české známce (737 – 738)
Tusek, Friedrich: Upozornění na podvodná smaltování (738)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 15 (září 2011)

Hrdý, Josef L.: Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky (741 – 749)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F. : Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů (750-758)
Jedlička, Roman – Tusek, Friedrich: Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie s brilianty v nabídce internetu (759-761)
Lukš, Oldřich: Králova (královnina) pochvala a citace v rozkaze za vzdušné operace (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/ - 13. část) (762-765)
Jedlička, Roman: Řád Karla IV. – mezityp (765-7687)
Jedlička, Roman: K odznaku „Za budování brannosti“ (769-771)
Pokuta, Ladislav: Novinová vzpomínka (771-773)
Koláčný, Ivan: In memoriam Otto von Habsburg (774-777)
Marciš, Pavol: Faleristická konferencia v Banskej Bystrici (777-778)
Mjalovský, Vladimír: Recenze (778-779)Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 16 (prosinec 2011)

Growka, Květoslav: Patří k vyznamenání „papír“? aneb písemné prameny faleristiky (781-793)
Jedlička, Roman - Sedlák Ladislav F.: Zlatá praporová medaile Latourových dragounů z r. 1791 (793-800)
Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací (801-804)
Jedlička, Roman: Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg (804-811)
Tusek, Friedrich: Viktoriin kříž (Muzeum vojenského letectva v Hendon- Velká Británie) (811-812)
Lukš, Oldřich: Pamětní medaile Velitelství bombardovacího letectva RAF (RAF Bomber Command Medal) (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil RAF -14. část) (812 – 813)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava- doplněk (814 – 818)
Karásek, Martin: Neznáma partizánska medaila (819-820)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní odznak odbojové skupiny Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu (820-822)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní odznak „Národní revoluční armáda Brno! (822-824)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní medaile železnobrodského odboje (825-826)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Odznak svazu československých válečných invalidů (826-828)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní odznak „Ústředního svazu národního odboje domácího“ (828-829)
Koláčný, Ivan: 1. Mezinárodní faleristická konference Slovenskej faleristickej spoločnosti 2011 (830-831)


Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 17 (březen 2012)

Klobušický, Jan: Řád rytířů sv. Kateřiny z Hory Sinaje (833-838)
Djakov, Jaromír: Čs. letecké odznaky britské výroby (838- 848)
Kilian, Felix - Tusek, Friedrich: Řády knížete Václava Liechtensteina (849-850)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile na tažení 1864 do Dánska (851-860)
Kilian, Felix - Tusek, Friedrich: Zdobné rýhování u starorakouských dekorací (2/2) (860-861)
Lukš, Oldřich: Odznak služby „Varování před vzdušnými útoky“ (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil RAF – 15. část) (861-865)
Pokuta, Ladislav: O dekoracích Národních gard v tisku Svazu brannosti (865-869)
Wodák, Vilém: Ad… Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů (870-872)
Growka, Květoslav: Nechtěná medaile Svazu čs.-sovětského přátelství (876-874)
Bergel, Richard: K článku Zlatá praporová medaile Latourových dragounů z roku 1791 (875-878)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: K článku Odznak svazu čs. válečných invalidů (878-879)
Staněk, František: Připomínky a oprava k článku „Patří k vyznamenání papír?“...autora Květoslava Growky (879)
Tusek, Friedrich „Desatero“ nákupu dekorací (880)
Karásek, Martin: Počty vyrobených vyznamenaní v Štátnej mincovni Kremnica (880-881)
Zprávy (881-885)
Literatura (885-887)
faleristika
 
Príspevky: 137
Registrovaný: Pia Sep 16, 2011 5:29 pm

Re: V. řada

Poslaťod faleristika » Pon Júl 02, 2012 5:55 pm

V. řada, číslo 18 (červen 2012)


Broucek, Peter: Rozhodnutí císařovny Marie Terezie k založení vojenského záslužného řádu nazvaného „Rakouský císařský řád Marie Terezie“ (889-896)
Tusek, Friedrich – Jedlička, Roman: Památeční dekorace (896-900)
Tusek, Friedrich: Vzácný rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie (901-902)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní - doplněk (903-907)
Tusek, Friedrich: Spony (907-909)
Lukš, Oldřich: Medaile císařovny indické (Britské korunovační a jubilejní medaile – 1. část (909-911)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Vojenská záslužná medaile (Militärverdienstmedaille- Signum laudis) 1/3 (912-924)
Growka, Květoslav: Znáte etuje sovětských vyznamenání? (924-927)
Riedl, Miloš: Stužky k Pamětní medaili samostatných technických rot ruských legií (929)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Jubilejní odznak 3. ženijního pluku (927-928)
Hamadej, Ivan: Pamětní odznak odbojové skupiny Nejvyšší rada vojáků a pracujících lidu -doplněk (930)
Tusek, Friedrich – Jedlička, Roman: Krásné, ale falešné! (931)
Karásek, Martin: Pamätná medaila Zväzu protifašistických bojovníkov „Sliač“ (932-933)
Müller, Petr: Varianty Medaile Jana Evangelisty Purkyně (934-935)
Rádl, Michal: Odznak 3. odboje – ostnatý drát ve zlatě (934-937
Tusek, Friedrich: Aukce vídeňského Dorothea (937-938)
Growka, Květoslav: „Paměť Slezska“ ve faleristice (938-939)
Wodák, Vilém: Recenze - Florian Berger: Ritterkreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländern (939-942)
Krátké zprávy ze světa faleristiky (942-943)
faleristika
 
Príspevky: 137
Registrovaný: Pia Sep 16, 2011 5:29 pm

Re: V. řada

Poslaťod faleristika » Str Sep 19, 2012 3:52 pm

Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně,
V. řada, číslo 19 (září 2012)

Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: „Druhý kus“ (945-950)
Tusek, Friedrich: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco (950-951)
Tusek, Friedrich: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře (951)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznaky senátora a poslance Království Srbska (952-953)
Lukš, Oldřich: Korunovační a jubilejní medaile královny Viktorie (Britské korunovační a jubilejní medaile 2. část) (953-957)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Vojenská záslužná medaile Signum laudis 2/3 (957-966)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Stříbrná pozlacená záslužná medaile pro uherské bojovníky ve 2. slezské válce z r. 1748 (966-968)
Tusek, Friedrich: Komandérský kříž Leopoldova řádu navozující otázky (968-969)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile na plukovníka pandurů svobodného pána von Trencka (969-971)
Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Rozpoznané falzum? (971)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Spony - doplněk (972)
Müller, Petr: Co je to? (972)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: „Císařský věčný voják“ (972-973)
Wodák, Vilém: Ad… polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg (974-975)
Jedlička, Roman: Miniatury Kříže NSG „Za věrné služby 1938“ (975-977)
Riedl, Miloš: Dekrety k čestnému odznaku „CANA“ (977-982)
Tusek, Friedrich – Jedlička, Roman: Polotovar Vojenského záslužného kříže (983 984)
Nejedlo, Pavel: Záslužná medaile „Za dobré zásluhy“ („Bene merenti“) (985)
Growka, Květoslav: Mezinárodní organizace v ČSSR v područí studené války (986-991)
Hrdý, Josef: Signum laudis „for ever“ (991-992)
Redakce: Zakladatel časopisu Signum osmdesátníkem (992-993)
Growka, Květoslav: Z pražských výstav (993-994)
Growka, Květoslav: Faleristika v opavském Slezském zemském muzeu (995)
Zusammenfassung (996)
faleristika
 
Príspevky: 137
Registrovaný: Pia Sep 16, 2011 5:29 pm

Re: V. řada

Poslaťod faleristika » Uto Dec 18, 2012 7:56 pm

Signum č. 20 - prosinec 2012

Hrdý, Josef: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první (997)
Jedlička, Roman: Geneze Československého Řádu Bílého lva (998-1019)
Tusek, Friedrich: Články řetězu Řádu Bílého lva (1019)
Tusek, Friedrich: Dvě medaile Řádu Bílého lva (1020)
Tusek, Friedrich:Jedno bohužel velmi dobré falzum (1020-1023)
Tusek, Friedrich: Zvláštní medaile Řádu Bílého lva (1023 -1025)
Tusek, Friedrich: Spojka miniatur s Řádem Bílého lva (1026)
Tusek, Friedrich - Kilian Felix: Převýšení u Řádu Bílého lva (1026-1028)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Vojenská záslužná medaile (Militärverdienstmedaille- Signum Laudis - „Velké“ Signum Laudis - 3/3 (1028-1033)
Lukš, Oldřich: Jubilejní medaili královny Viktorie z r. 1897 (Britské korunovační a jubilejní medaile- 3. část (1034 - 1036)
Riedl, Miloš: Odznak Českého svazu válečníků (1036 -1041)
Growka, Květoslav: K článku Císařský věčný voják (1042)
Staněk, František: Doplnění k článku „Dekrety k Čestnému odznaku CANA“ (1042-1043)
Nejedlo, Pavel: Pamětní medaile na smíření Církevního státu (1044-1045)
Walter, Vilém: Publikace Světský rytířský řád „Černí myslivci pobeskydští“ a jeho dekorace (1045-1047)
Hrdý, Josef: Tématická aukce firmy Spink London k Bitvě o Británii (1047-1048)
Redakce: Člen Klubu faleristů Brno vyznamenán rytířským křížem maďarského Záslužného řádu (1048-1049)
Tusek, Friedrich: Aukce firmy Rauch - září 2012 (1049)
Redakce: 2. konference Slovenské faleristické společnosti - Bratislava 27.10.2012 (1049-1050)
Zusammenfassung (1051)
Prílohy
signum 20.jpg
signum 20.jpg (114.62 KiB) Zobrazené 3019 krát
faleristika
 
Príspevky: 137
Registrovaný: Pia Sep 16, 2011 5:29 pm

Re: V. řada

Poslaťod faleristika » Str Mar 13, 2013 6:04 am

REJSTŘÍK OBSAHU SIGNUM V. ŘADA

V. řada Zpravodaje klubu faleristů v Brně SIGNUM vycházela následovně:
V roce 2008 čísla 1 až 4
2009 5 až 8
2010 9 až 12
2011 13 až 16
2012 17 až 20
V. řadu redigoval a vydával dr. Roman Jedlička za pomoci redakční rady (ing. Josef Hrdý a Ladislav F. Sedlák).
Poznámka k rejstříku: první číslo před lomítkem je pořadové číslo sešitu, za lomítkem další čísla znamenají stránky.

TEORIE A DISKUSE
Growka, K.: Patří k vyznamenání „papír“? - Aneb písemné prameny faleristiky 16/781-793
Growka, K.: K článku „Císařský věčný voják“ 20/1042
Hrdý, J.: Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních 13/637-652
Hrdý, J.: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první 20/997
Jedlička, R. - Hrdý, J.: Dar na „zlatý poklad“ Československa 14/729-730
Považan, V.: Určovanie originality stúh RU vyznamenaní pomocou UV lampy 8/430-431
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Císařský věčný voják 19/972-973
Staněk, F.: Připomínky a oprava k článku „Patří k vyznamenání papír?“ 17/879
Tusek, F.: Rozpoznávací znaky novoražeb firmy Rothe z let 1960 – 1970 4/203-8/431
Tusek, F.: Desatero nákupu dekorací 17/880
Tusek, F.: Druhý kus 19/945-950

VYZNAMENÁVANÉ OSOBNOSTI
Broucek, P.: Řády c. a k. polního podmaršála Ernsta Friedla 13/675-678
Growka,K.: Archivní prameny k nositelům stříbrné medaile
Za statečnost Z Jesenicka 1/24-28
Jedlička, R.: Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg 16/804-811
Karásek, M.: Vyznamenania Ernesta Bielika 12/623-625
Kilian, F. - Tusek, F.: Řády knížete Václava Liechtenštejna 17/849
Šimac, M.: Příběh jedné dekorace: Arm. kaplan P. Robert Ivo Nitz (1852-1950) 2/601- 607
Tusek, F. - Jedlička, R.: Památeční dekorace (Anton L. von Hardegg) 18/896-900
Wodák, V.: Řády a vyznamenání slavného polního maršála (von Mackensen) 5/264-269
Wodák, V.: C. a k. apoštolský polní vikář Emmerich Bjelik 13/679
Wodák, V.: Ad „Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg“ 19/974-975
Pokuta, L.: Novinová vzpomínnpor. Eduard Dobromysl) 15/771-773

RYTÍŘSKÉ ŘÁDY A CÍRKEVNÍ DEKORACE
Growka, K.: Kříž probošta z Jeseníku 9/467-471
Hrdý, J.: Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky 15/741-749
Klobušický, J.: Řád rytířů sv. Kateřiny z hory Sinaje 17/833-838
Koláčný, I.: Pamětní medaile Karla knížete Schwarzenberga k 70. výročí
obnovení Řádu sv. Lazara v zemích Koruny české 2/61-62
Nejedlo, P.: Čestný kříž arcibaziliky sv. Jana v Lateránu 9/452-454
Nejedlo, P.: Záslužné medaile „Za dobré záusluhy“ (Bene merenti) 19/985
Nejedlo, P, - Franěk, Č.: Čestný kříž Svatého domu Loreto 11/575-579
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Kříž „Za dobré zásluhy“ Svatého roku 1925 13/680-681

ČESKOSLOVENSKO
a) čs. řády
Growka, K.: Úvaha o typologii a ceně Řádu Slovenského nár. povstání 5/249-253
Growka, K.: Poslední udělení Čs. voj. Řádu bílého lva „Za vítězství“ 6/316-317
Growka, K.: K počtu udělení Řádu 25. února 1948 12/626-629
Jašek, V.: „Francouzský“ Řád bílého lva 14/693-694
Jedlička, R.: Návrh Čs. Řádu bílého lva v pražské aukci 5/269-271
Jedlička, R.: Miniatury Čs. Řádu bílého lva - doplněk 14/695-705
Jedlička, R.: Řád Karla IV. - mezityp 15/765-768
Jedlička, R.: Geneze Čs. Řádu bílého lva 20/998-1025
Karásek, M.: Rad 25. februára 1948 – priveľa bielych miest 6/317-319
Tusek, F.: Spojka miniatur s Řádem bílého lva 20/1026
Tusek, F. - Kilian, F.: Převýšení u Řádu bílého lva 20/1026-1028

b) Druhý odboj
Growka, K.: Záhada odznaku Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana 10/516-518
Hamadej, I.: Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků
a pracujícího lidu“ (doplněk) 18/930
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ 10/518-522
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ - doplněk 11/586
Karásek, M.: Pamätný odznak Hornonitranskej partizánskej brigády 2/88-89
Karásek, M.: Odznaky partizánskych oddielov SNP 7/362-366
Karásek, M.: Odznak zabudnutej partizánskej jednotky (Blesk-Signál) 11/574-575
Karásek, M.: Pamätný odznak „Čs. odboj Slovakov v Taliansku“ 13/681-682
Karásek, M.: Neznáma partizánska medaila (Kunerad) 16/619-620
Karásek, M.: Pamätná medaila Zväzu protifašistických bojovníkov „Sliač“ 18/932-933
Kilian, F,: Pamětní medaile revolučního KNV v Táboře 7/362
Kilian, F.: Pamětní medaile ONV Kamenice nad Lipou 8/426-427
Kilian, F.: Odznaky sjezdu odbojové skupiny Victoria 8/428-429
Kilian, F.: Pamětní odznak obránců barikád Praha XI. Žižkov
ve dvou různých provedeních 9/475-479
Pokuta, L.: O dekoracích Národních gard v tisku Svazu brannosti 17/865-869
Riedl, M.: Zajímavý dekret k udělení pamětního odznaku NSG 14/730-733
Riedl, M.: Dekrety k čestnému odznaku „CANA“ 19/977-982
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak odbojové skupiny
„Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“ 16/820-822
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Národní revoluční armáda Brno“ 16/822-824
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní medaile Železnobrodského odboje 16/825-826
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Odznak Svazu čs. válečných invalidů 16/826-828
Sedlák,L. F. - Jedlička, R.: K článku „Odznak Svazu čs.válečných invalidů“ 17/878-879
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Ústředního svazu
národního odboje domácího“ 16/828-829
Staněk, F.: Doplněk k článku „Dekrety k čestnému odznaku CANA“ 20/1042-1043

c) Protektorát ČM
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava 14/719-726
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava - doplněk 16/814-816
Riedl, M.: Odznak Českého svazu válečníků 20/1036-1041

d) odznaky a vyznamenání
Djakov, J.: Čs. odznak „Polní letounový pozorovatel zbraní“ 4/207-213
Djakov, J.: Odznaky leteckých pluků RČS z roku 1938 9/433-435
Djakov, J.: Československé letecké odznaky britské výroby 17/838-848
Growka, K.: Sbíráme Fučíkovy odznaky 10/526-528
Growka, K.: Nechtěná medaile Svazu čs. - sovětského přátelství 17/873-874
Growka, K.: Mezinárodní organizace v ČSSR v područí studené války 19/986-991
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice
(Vítězný únor, Bachmač, Sokolovo) 1/29-41
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 2 2/71-83
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 3 3/116-129
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 4 4/214-224
Jedlička, R.: K článku Poválečná vyznamenání SNR 5/272
Jedlička, R.: „In margine“ soupisu čs. vyznamenání 6/322-324
Jedlička, R.: K odznaku „Za budování brannosti“ 15/769-771
Jedlička, R.: Miniatura kříže NSG „Za věrné služby 1938“ 19/975-977
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Upomínkový prsten 21. pěšího pluku Maršála Foche
z roku 1935 3/138-143
Karásek, M.: Odznaky budovateľov Trate mládeže 3/144-151
Karásek, M.: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady 1 4/161-181
Karásek. M.: Povojnoné vyznamenania Slovenskej národnej rady 2 5/241-242
Karásek, M.: Vyznamenania denníka Pravda 7/361
Karásek, M.: Služobný odznak Ústredne štátnej bezpečnosti 9/472-474
Karásek, M.: Počty vyrobených vyznamenaní v Štatnej mincovni Kremnica 17/880-881
Müller, P.: Varianta nebo falzum kříže „V těžkých dobách“ 4/227
Müller, P.: Varianty medaile Jana E. Purkyně 18/934-935
Müller, P.: Co je to? 19/972
Rádl, M.: Fučíkův odznak 8/405-412
Rádl, M.: Odznak 3. odboje „Ostnatý drát ve zlatě“ 18/934-937
Riedl, M.: Upravená pamětní medaile 33. pěš. pluku „Doss Alto“ 10/524-525
Riedl, M.: Stužky k Pamětní medaili samostatných technických rot Ruských legií 18/929
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Jubilejní odznak ženijního pluku č. 3 18/927-928
Vykruta, L.: Čestný odznak „Vzorný příslušník SNV ČSR“ 13/684-685
Žilka, K.: Státní vyznamenání ČSFR a jejich vzácnost 11/570-573

ČESKÁ REPUBLIKA
Growka, K.: Pamětní medaile k 100. výročí založení čsl. legií 14/734-735
Hrdý, J.: Pamětní medaile k založení Kanceláře prezidenta republiky 14/733
Jedlánek,F.: Armáda České republiky a rytířské tradice
(Řád rytířů radiotechnického vojska. Kříž rytíře dělostřelectva) 1/42-49
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Hradní stráže 1918 - 2008 2/93-99
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Vojenské kanceláře prezidenta republiky 2/100-102
Jedlánek, F.: Vyznamenání a pamětní odznaky Ministerstva obrany ČR 4/225-226
Jedlánek,F.: Vyznamenání Ministerstva obrany ČR 6/319-322
Jedlička, R.: Medaile 70. výročí přísahy Národní gardy 216 v Kladně 2/103-104
Koláčný, I.: Záslužné vyznamenání Zlínského kraje 3/113-115
Mjalovský, V.: Hasiči Teplice 3/151-154
Müller, P.: Pamětní odznak Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana
Lucemburského ve Vyškově 3/156
Nejedlo, P.: Klub vojenské historie Trutnov a jeho dekorace 8/418-423
Salák, M.: Účastnické odznaky Policie ČR 10/528531
Wolf, M.: Pamětní medaile ke 40. výročí založení vojenského gymnázia
Jana Žižky Opava 8/424-426

HABSBURSKÁ MONARCHIE
a) řády
Broucek, P.: Rozhodnutí císařovny Marie Terezie k založení vojenského záslužného
řádu nazvaného „Rakouský císařský řád Marie Terezie“ 18/889-896
Jedlička, R. - Tusek, F.: Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie
s brilianty v nabídce internetu 15/759-761
Tusek, F.: Vyšívaná hvězda Řádu sv. Štěpána 11/541-542
Tusek, F.: Upozornění na velmi nebezpečný padělek (hvězda Řádu FJ) 12/626
Tusek, F.: Řád sv. Štěpána ve vídeňské aukci 12/630
Tusek, F.: Zvláštní kus Leopoldova řádu 14/718-719
Tusek, F.: Vzácný rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie 18/901-902
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco 19/950-951
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře 19/951
Tusek, F.: Komandérský kříž Leopoldova řádu navozující otázky 19/968
Tusek, F. - Kilian, F.: „Malé dekorace“ založené v r. 1908 13/664-674

b) vyznamení a odznaky
Bergel, R.: K článku „Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791“ 17/875-878
Jedlička, R.: Vojenský záslužný kříž s brilianty a rubíny v internetové nabídce 1/58
Jedlička R. - Sedlák, L. F.: Válečná medaile 1873 1/9-17
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní kříž 1912-1913 tzv. mobilizační 2/65-70
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní kříž 1908 (100. výročí založení) 3/130-138
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní pamětní medaile z r. 1898 (110. výročí) 4/194-202
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužná medaile Za čtyřicetileté věrné služby 5/253-259
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 1
-Zlatý záslužný kříž 6/303-311
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 2
- Stříbrný záslužný kříž 7/347-357
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 3
- Železný záslužný kříž 1916 8/396-404
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Ještě k článku o Jubilejním kříži 1908 8/428
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile Vídeňské invalidovny z roku 1750 9/435-443
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Válečný kříž za civilní zásluhy 1915 10/497-510
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherská medaile za zranění 11/557-569
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní 12/589-600
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouské odznaky veteránů před rokem 1849 13/653-663
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile starostů Dolnorakouska z r. 1908 14/706-712
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherské letecké odznaky
ze sbírek našich kolegů 14/713-718
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů 15/750-758
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791 16/793-800
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouská pamětní medaile na tažení proti Dánsku
z roku 1864 17/851-860
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní - doplněk 18/903-909
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 1 18/912-924
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 2 19/957-966
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 3
„Velké“ Signum laudis 20/1028-1033
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Stříbrná pozlacená záslužná medaile
pro uherské bojovníky z Druhé slezské války 1748 19/966-968
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní medaile na plukovníka pandurů
sv. pána von Trencka 19/969-971
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Spony - doplněk 19/972
Kilian, F.-Tusek, F.: Odznak námořního pilota ve srovnání 8/389-390
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 1
- Odznak polního pilota 1913 5/233-240
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 2
- Odznak polního pilota 1917 6/293-302
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 3
- Odznak pozorovatele 7/329-343
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 4
- odznak námořního pilota 1913 8/381-388
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 5 - Letecké odznaky
c.a k. válečného námořnictva 1918 9/443-451
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6a
- nerealizované návrhy odznaků armády 10/489-494
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6b
- nerealizované návrhy odznaků válečného námořnictva 11/543-549
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6c
- umělecké řemeslo a čepicové odznaky 12/609-617
Strejček, J.: Legitimace r. u. Železného záslužného kříže 9/465-467
Tusek, F.: Udělování řádů a vyznamenání příslušníkům 30. p. pluku
v letech 1725 až 1869 7/358-360
Tusek, F.: Rakouské řády a vyznamenání v pražském muzeu Armády ČR 10/532-533
Tusek, F.: Spony 18/907-909
Tusek, F. - Jedlička, R.: Polotovar Vojenského záslužného kříže 19/983-984
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací – 1 16/801-804
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací 2 17/860-861
Tusek, F. - Kilian, F.: Rozpoznané falzum? (Vojenský záslužný kříž) 19/971
Wodák, V.: Josef Hoffmann - autor Válečného kříže za civilní zásluhy 1915 11/583-584

REGIONÁLNÍ FALERISTIKA
Balkán
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznaky senátora a poslance království Srbska 19/952-953
Petříček, A.: Aukce Aurea - prosinec 2007 : Černá Hora, Srbsko, Král.SHS 1/50-57
Petříček, A.: Aukce Aurea prosinec 2007: Černá Hora,Srbsko,Král.SHS, pokr. 2/86-88
Sehnal, J.: Jugoslávské řády 10/523
Growka, K.: Rumunská „vítězná“ vyznamenání z let 1944/45 11/553-556
Izrael
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael 4/185-193
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael - Náprsní dekorace 1 6/281-288
Kongo
Sehnal, J.: Řády Nezávislého státu Kongo 1 1/579-582
Německo
Jedlička, R.: Odznak z Norimberského procesu 2/90-93
Kilian, F. - Tusek, F.: Způsoby výroby Železného kříže 1939 2. třídy 1/20-23
Scharfenberg, G.: Na stopě jednomu nositeli řádu – Vzácně udílený anhaltský
řád přináší hádanky 1/1-7
Tusek, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 1 9/455-458
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 2 10/511-513
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 3 11/551-553
Tusek, F. - Jedlička, R.: Krásné, ale falešné! (odznaky Červ.kříže III.říše) 18/931
Wodák, V.: Ad „Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů“ 17/870-872
Papežský stát
Growka, K.: Připomínky k článku Válečná medaile z polního tažení proti Itálii
v r. 1860 11/584-586
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Válečná medaile z polního tažení proti Itálii v r. 1860
(Castelfidardo 1860) 10/514-518
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Pamětní kříž na bitvu u Mentany v r. 1867 12/620
Nejedlo, P.: Pamětní medaile na smíření Církevního státu 20/1044-1045
Polsko
Growka, K.: Vyznamenání III. Polské republiky (2007) 8/413-417
Rakouská republika
Hrdý, J.: Signum Laudis „for ever“ 19/991992
SSSR
Growka, K.: Znáte etuje sovětských vyznamenání? 18/924-927
Turecko
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: „Železný půlměsíc“ v rakousko-uherské armádě 5/260-263
Velká Británie
Lukš, O.: Barmský řád (Britské řády - 19. část) 1/8-9
Lukš, O.: Řád Za imperiální zásluhy (Britské řády - 20. část) 2/63-65
Lukš, O.: Záslužný letecký kříž 3/109-112
Lukš, O.: Kříž vzdušných sil 4/182-184
Lukš, O.: Záslužná letecká medaile 5/243 - 247
Lukš, O.: Medaile vzdušných sil 6/289-292
Lukš. O.: Medaile za výjimečnou statečnost - letecká 7/344-346
Lukš, O.: Hvězda let 1939-45 se štítkem „Battle of Britain“ 8/390-395
Lukš, O.: Hvězda Evropských leteckých posádek 9/458-464
Lukš, O.: Medaile RAF „Za chvályhodnou službu“ 10/495-497
Lukš, O.: Medaile RAF „Za dlouholetou službu a dobré chování“ 11/549-550
Lukš, O.: Medaile RAF Levies (odvedenců) „Za dlouholetou
službu a dobré chování“ 12/617-619
Lukš, O.: Medaile „Ocenění vzdušné efektivity“ 13/682-683
Lukš, O.: Medaile královny pro vítěze střeleb RAF 14/727-729
Lukš, O.: Králova (královnina) pochvala a citace v rozkaze za vzdušné operace 15/762-765
Lukš, O.: Pamětní medaile velitelství bombardovacího letectva RAF 16/812-813
Lukš, O.: Odznak služby „Varování před vzdušnými útoky“ 17/861-865
Lukš, O.: Medaile císařovny indické 18/909-911
Lukš, O.: Korunovační a jubilejní medaile královny Viktorie 19/953-957
Lukš, O.: Jubilejní medaile královny Viktorie z roku 1897 20/1034-1036
Tusek, F.: Viktoriin kříž (muzeum voj. letectva Hendon -VB) 16/811-812

ZPRÁVY
9. mezinárodní sjezd Rakouské faleristické společnosti (red.) 1/41
Symposium Rakouské faleristické společnosti
v Deutschlandsbergu (Tusek - Jedlička) 2/104-107
Řádová expozice na Sovinci (Growka) 4/228
Výstava Krása evropské faleristiky (Jedlánek) 5/272-277
Výstava Pretium laborum non vile. Rytíři Zlatého rouna na Moravě (red.) 6/325-326
Výstava v Grazu - Gratulace dr. Jedličkovi za přednášku v Rakousku –
Faleristika na webu (red.) 7/379
Chvála kopie? (red.) 8/431
Výstava řádů V. Havla (red.) 9/481
Internetové stránky člena našeho Klubu Zd. Kvída z Prahy (red.) 9/481
Návštěva v Muzeu Armády ČR v Praze 10/553
10. sjezd Rakouské faleristické společnosti 11/556
Poťouchlosti času (Growka) 12/607-608
20 let rakouské Společnosti pro studiem řádů (Tusek - Kilian) 12/632
Výstava v Paříži (Muzeum Čestné legie, leden-květen 2011)(Mjalovský) 13/690-691
Na Slovensku založena faleristická společnost (red.) 13/691
Řády a vyznamenání - výstava zaměřená na Leopolda Berchtolda (Jedlička) 14/736
Řád zlatého rouna na české známce (Growka) 14/737-738
Faleristická konferencia v Banskej Bystrici (Marciš) 15/777-778
1. mezinárodní faleristická konference Slovenské faleristické společnosti (red.) 16/830-831
Kancléř čtyř panovníků - výstava k 300. výročí narození hraběte V.A.Kounice
na zámku Slavkov u Brna (red.) 17/881
Vídeňské muzeum řádů (Tusek - Kilian) 17/881-883
Návštěva v Černé Hoře (Tusek) 17/883-884
Paměť Slezska ve faleristice (Growka) 18/938-939
Ukradený Řád Klementa Gottwalda (red.) 18/943
Z pražských výstav (Growka) 19/993-994
Faleristika v opavském Slezském zemském muzeu (Growka) 19/995
2. konference Slovenské faleristické společnosti - Bratislava 27. 10. 2012 20/1049-1051
K článku „Z pražských výstav“ (Growka) 20/1050

AUKCE
Aukce řádů a čepicových odznaků firmy Rauch ve Vídni 8. - 9. září (Tusek) 3/155-156
Aukce vídeňských firem Rauch a Dorotheum v květnu 2009 (Tusek) 6/326
Aukce vídeňského Dorothea v říjnu 2009 (Tusek) 9/480
Aukce firmy Rauch ve Vídni - říjen 2010 (Tusek - Kilian) 12/633
Aukce vídeňského Dorothea - listopad 2010 (Tusek) 12/633-634
Aukce vídeňského Dorothea listopad 2011 (Tusek) 17/884-885
Aukce Dorotheum květen 2012 (Tusek) 18/937-938
Tématická aukce firmy Spink London k Bitvě o Británii září 2012 (Hrdý) 20/1047-1048
Aukce firmy Rauch - září 2012 (Tusek) 20/1049

OSOBNÍ
Jedlánek, F.: Březen 1939 - Všichni se nevzdali - památce kpt. K. Pavlíka 6/312-315
Sedmdesátiny Ivana Chládka - medailisticky i faleristicky (J. Hrdý) 12/630-632
Vzpomínka na vzácného přítele - 10 let od smrti V.A.Měřičky (I. Koláčný) 14/736
In memoriam Otto von Habsburg (I. Koláčný) 15/774-777
Zakladatel časopisu Signum Ing. Josef Hrdý osmdesátníkem (red.) 19/992-993
Člen Klubu faleristů Brno prof. dr. Attila Pandula vyznamenán
rytířským křížem maďarského Záslužného řádu (red.) 20/1048

LITERATURA
Pavlík, Sv.: Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I. (L. F. Sedlák) 1/59
Připomínky ke knize Svetozára Pavlíka (F. Tusek) 3/159
Dolejší, J.: Rytíři a dámy papežských řádů (I. Koláčný) 3/156-157
Ročenka Orden und Ehrenzeichen za rok 2007 (J. Hrdý) 3/158
Petříček, A. V.: Faleristika pomníků Černé Hory (J. Hrdý - L. F. Sedlák) 4/229-231
Kozon,V.: Pflegephaleristik - Katalog Österreich (red.) 4/231
Čičikalov, A. S.: Orděna i znaki Bělogo dviženija (J. Hrdý) 5/277-278
Kraus, O.: Kvalifikační odznaky rakousko-uherské armády (L. F. Sedlák) 5/279
Dvě italské publikace (V. Mjalovský) 6/327
Britská vyznamenání aneb „Waterloo české faleristické publikace“ (O. Lukš) 7/366-372
Několik poznámek k jazykové části publikace „Anglické řády a vyznamenání“
od B. a J. Kounovských (E. Orián) 7/372-378
Encyklopedie světových vyznamenání začala vycházet
/B.Barac: Reference catalogue Orders, Medals…/ (J. Hrdý) 9/481-483
Litva - representační publikace o vyznamenáních 1918-1940
/V. Kavaliauskas: Už neopelnus Lietuvai/ (J. Hrdý) 9/483-484
Nejedlo, P.: Dekorace rytířského řádu sv. Václava (red.) 9/484
Nové knihy - Jugoslávie (J. Sehnal) 9/484
Nové knihy - Pakistan (J. Sehnal) 9/484-486
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /8 anotací/ (V. Mjalovský) 9/486-487
Indra, J,: Německé střelecké spolky v Čechách (K. Growka) 10/534-535
Indra,J.: Spolky c. k.vojenských vysloužilců (K. Growka) 10/535-536
Faleristická časopisecká hlídka 2009 (K. Growka) 10/536-538
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /5 anotací/ (V. Mjalovský) 10/538-539
Subskripce publikace o nositelích zlaté medaile Za statečnost
(J. C. Steiner: Heldenwerk 1914 - 1918) (red.) 11/586-587
Rakúsko-uherské pamätné čiapkové odznaky v zbierkach NBS - Múzea
mincí a medailí v Kremnici (red.) 11/587
Nesrovnalosti v tzv. odborné literatuře (F.Tusek) 12/621-623
Katalog výstavy Rytíři Řádu zlatého rouna na Moravě (K. Growka) 12/634-635
Faleristická časopisecká hlídka 2010 (K. Growka) 13/686-687
Záslužná studie o toskánském Řádu sv. Josefa
/E.Gregorovičová:Sborník Národního archivu 18, Praha 2010/(K. Growka) 13/687-688
C.k. úředník ve zlatém věku jistoty (K. Growka) 13/688-689
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /2 anotace/ (V. Mjalovský) 13/689
Jörg C. Steiner: Heldenwerk 1914-1918 - Die Träger der Goldenen
Tapferkeitsmedaille…, Wien…2010 (L. F. Sedlák) 13/689-690
Recenze /8 anotací - převážně belgických publikací/ (V. Mjalovský) 15/778-779
H. Williamson : The Great War Medal Collectors Companion (V. Mjalovský) 17/885
Brněnská Folia numismatica tentokrát faleristicky (J. Hrdý) 17/885-886
Faleristická časopisecká hlídka 2011 (K. Growka) 17/886-887
Fl. Berger: Ritterkreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländer
Wien 2006 (V. Wodák) 18/939-942
M. Salak: Stručný přehled medailí, odznaků a plaket PČR, 2011 (Red.) 18/942
Recenze (V. Mjalovský) 18/943
Výběrová bibliografie československé, české a slovenské faleristiky (Red.) 18/943
Nejedlo, P.: Světský rytířský řád „Černí myslivci pobezkydští“
a jeho dekorace (V. Walter) 20/1045-1047


Rejstřík obsahu SIGNUM - V. řada 2008 – 2012
SIGNUM - Zpravodaj Klubu faleristů v Brně.
Vydává MUDr. Roman Jedlička, Polní 3, 639 00 Brno.
Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK CR E 18084 ze dne 29. 1. 2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. Zpracoval Ing. Josef Hrdý.
faleristika
 
Príspevky: 137
Registrovaný: Pia Sep 16, 2011 5:29 pm


Späť na časopis SIGNUM

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron
Not able to open ./cache/data_global.php