Stránka 1 z 1

Čestné a záslužné hasičské vyznamenání (Prusko)

PoslaťNapísal: Sob Jan 25, 2014 7:42 am
od Altmann
Ehrenzeichen für Verdienste im Feuerlöschwesen 1908
Čestné a záslužné hasičské vyznamenání (Prusko)

Pruský král a německý císař Vilém II., založil toto vyznamenání dne 15.června roku 1908 s cílem ocenit pruské hasiče a příslušníky záchranných sborů za zásluhy a vzornou práci ve prospěch národa a lidu. Prusko pro ocenění záchranářů a hasičů mělo několik dalších dekorací a tento poslední profesní či výkonostní odznak byl specielním poděkováním Viléma II. Odznak se do roku 1916 vyráběl a uděloval ve zlaceném bronzu, po roce 1916 již jen v náhradním kovu či zinku, případně z patinovaného železa.Vyznamenání má podobu odznaku o rozměrech 31 x 37 mm.

Popis odznaku:
Avers:
Odznak či medailon je převýšený pruskou královskou korunou. Vlevo i vpravo jsou dvě zkřížené hasičské sekery přesahující okraj odznaku v horní části na stuze mezi sekerkami jsou velká písmerna:
„W – II – I – R“- (Vilém II. Císař a král)

Odznak má ve svém středovém medailonu portrét Viléma II. v uniformě pluku s přilbou pluku:
„Helm des Garde du Corps“
Po stranách hlavy císaře je celý nápis:
„ Wilhelm II - IMP - REX „
Ve mezikruží je velkými písmeny dělený nápis:
„ VER – UM – FEUER – vpravo – DIENST – DAS – LÖSCH - dole- WESEN“
V dolní části odznaku jsou dvě hasičské proudnice a vavřínové snítky. Odznak je tedy bohatý na symboliku oblíbenou na hasičských dekoracích.

Revers:
Zadní strana je hladká se svislou jehlicí k upevnění na hasičskou uniformu. Dále je zde vyražený nápis „ ORIGINÁL“.

Odznak se uděloval od roku 1908 do roku 1918
Velikost: 31x37mm
Váha: cca: 11,5g

Odznak je poměrně běžný ale do specializované sbírky rozhodně patří.Literatura:
Dr. Klietman: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille, Berlín 1966
Jörg Nimmergut: Deutschland Katalog, Orden und Ehrenzeichen. München, 1985 .

Re: Čestné a záslužné hasičské vyznamenání (Prusko)

PoslaťNapísal: Ned Jan 26, 2014 7:11 am
od Altmann
Erinnerungszeichen für Verdienste um das Feuerlöschwesen Republik Preussen 1925
Pamětní a záslužné vyznamenání pro hasiče Pruské republiky 1925

Odznak či přesněji státní vyznamenání bylo založeno z rozhodnutí státního ministerstva (vnitra?) dne 6.srpna roku 1925. Vyznamenání přímo navazuje na starší pruské vyznamenání z roku 1908, ale mění královské a císařské symboly za klasické nepolitické hasičské prvky.
Vyznamenání bylo určeno k ocenění služby hasičů, to jest udělení po 25.letech služby a ve výjimečných případech za hrdinství atd. bylo vyznamenání uděleno ihned za konkrétní, prokazatelně hrdinský čin.

Popis vyznamení, které je pouhou úpravou staršího typu odznaku:
Avers:
Odznak či medailon je převýšený hasičskou přilbou. Vlevo i vpravo jsou dvě zkřížené hasičské sekery přesahující okraj odznaku. Ve středovém štítě je portrét Vilhelma II. nahrazen republikánskou orlicí směřující k pravemu okraji. V medailonu je srozumitelný nápis:
„REPUBLIK – PREUSSEN“- (Pruská republika)
V širším mezikruží vlevo a vpravo je nápis:
„VER – UM – FEUER – vpravo – DIENST – DAS – LÖSCH – dole-WESEN“

V dolní části odznaku jsou dvě hasičské proudnice a vavřínové snítky. Odznak zcela respektuje tradici královského odznaku, který se uděloval do roku 1918

Revers:
Zadní strana je hladká se svislou jehlicí k upevnění na hasičskou uniformu. Dále je zde vyražený nápis „ ORIGINÁL“. ( nápis GES.-/- GESCHÜTZT ) nemusí být u všech odznaků. Jde opět o základní typ dekoprace, která sice není nijak vzácná, ale ve své historii a návaznosti na královské Prusko zajímavá.
Odznak se uděloval od roku 1925 do roku 1933/34
Velikost odznaku: 38,1x31mm
Váha odznaku ( s tolerancí) 10,5g

Literatura:
Dr. Klietman: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille, Berlín 1966
Jörg Nimmergut: Deutschland Katalog, Orden und Ehrenzeichen. München, 1985 .

Re: Čestné a záslužné hasičské vyznamenání (Prusko)

PoslaťNapísal: Pon Mar 10, 2014 7:44 am
od Altmann
Svobodné město Gdaňsk se ani po roce 1919 nepřestalo považovat za nedílnou a nedělitelnou část německého území a to konkretně Pruska. Aby byla dokázaná návaznost na historické tradice Německa je v období mezi válkami založen pro hasičské jednotky města Gdaňsk odznak, který má podobu původního pruského odznaku (viz obrázek v úvodní části), ale také navazuje na pruský odznak tohoto typu z období Výmarské republiky. Tento odznak, který není třeba popisovat má ve svém středu historický, heraldický znak města Gdaňsk.

Not able to open ./cache/data_global.php