Vzpomínka na rok 1945

Vzpomínka na rok 1945

Poslaťod Altmann » Sob Máj 17, 2014 4:51 pm

Vzpomínka na rok 1945


V květnu tohoto roku vzpomeneme výročí osvobození ČSR sovětskou armádou a dalšími spojeneckými armádami protifašistické koalice.

Vzhledem k tomu, že je poměrně dobře zdokumentovaná oblast osvobození Československa sovětskou armádou, chtěl bych ve svém krátkém článku ukázat na tu skutečnost, že část území ČSR osvobodila vojska USA. Předesílám, že mým úmyslem není snížit statečnost, hrdinství a obrovské nasazení všech sil a zdrojů, které sovětský lid přinesl ve společném boji proti fašismu. Můj článek si nedělá nárok na historickou preciznost, je určen především mladším faleristům, kteří ne vždy měli možnost objektivně se seznámit s tažením a boji armády USA a jejím podílu v boji proti fašismu. Zároveň se pokusím ukázat na druhy a množství udělovaných dekorací. Tyto skutečnosti chci připomenout slovy generála Marshalla v hlášení předloženém ministru válka USA:

„Žádný stát nemůže vynahradit bojujícímu vojákovi v poli jeho služby. Ale armáda učinila svoji trvalou zásadou, že odměňovala ještě v
průběhu bojů své vojáky za svízelnou službu a statečné činy tak, aby bojující voják a jednotky věděli, že si národ je vědom této prosté pravdy.“

Armáda USA udělila od vstupu do války 1 400 409 vyznamenání za statečnost a všeobecnou záslužnou službu, mimo PURPUROVÉ SRDCE (Purple Heart), které dostane voják již v případě prostého zranění, často na předsunutém obvazišti.

Nejvyšší americké vyznamenání:

KONGRESOVÁ ČESTNÁ MEDAILE - (Congressional Medal of Honor)
Byla udělena jen 239 mužům, ale z tohoto počtu více jak 40 % padlo při výkonu a plnění úkolů své hrdinské služby.

Křížů za vynikající službu (Distinguished Service Cross) bylo uděleno 3 178.

Medailí Za vynikající službu (Distinguished Service Medal) bylo uděleno pouhých 630 kusů.

Legie zásluh (Legion of Merit) toto vysoké vyznamenání bylo uděleno 7 192 vojákům.

Letecký záslužný kříž (Distinguished Flying Cross) - vyznamenání bylo uděleno v počtu 103 762. Toto číslo je poměrně vysoké a pro možné sběratele bude i jistým překvapením. Nicméně vyznamenání armády USA s udělovací citací jsou vzácná a v našich domácích sbírkách se ponejvíce objevují neudělené dekorace bez příslušné citace udělení. Toto vyznamenání je možno v USA zakoupit volně ve specializovaných vojenských obchodech.

Další vyznamenání byla udělovaná následovně:

Vojenská medaile (Soldiers Medal) byla udělena 8 592krát.

Stříbrná hvězda (Silver Star) bylo uděleno 52 831 kusů.

Bronzová hvězda (Bronze Star) byla udělena 189 309krát.

Letecká medaile (Air Medal) byla udělena 1 034 676krát.


Pěchota dostala 34,5 % z počtu všech udělených vyznamenání. Letectvo 34,1 %, polní dělostřelectvo 10,7 %, zdravotní a ostatní služby a zbraně 14,7 % (V tomto počtu není zahrnut počet udílení ani Letecké medaile ani Purpurového srdce.)

Ministerstvo války vymezilo v průběhu války 34 zvláštních válečných tažení a operací. Za účast na kterémkoliv v tomto tažení je dovoleno nosit malou bronzovou hvězdičku na stužce Bronzové nebo Stříbrné hvězdy za službu na určitém úseku fronty nebo tažení. Na stužce je možno nosit až pět bronzových hvězdiček. Ti vojáci, kteří v boji seskočili padákem nebo v prostoru bojiště přistáli pomoci kluzáků, popřípadě byli při obojživelných přistáních v první úderné vlně, mají právo nosit malou bronzovou šipku. Tak například voják, který se zúčastnil bojů s 1., 3. nebo 9. divizí od invaze do severní Afriky, až po porážku Německa, má právo nosit bronzovou šipku a 8 bronzových hvězdiček. Velitel fronty má dále právo povolovat nošení dalších bronzových hvězdiček za účast v bojích leteckých, pozemních a protiponorkových, které nebyly zahrnuty do válečných tažení přesně vymezených a stanovených ministerstvem války.

Po ukončení bojů v Evropě byly povoleny hvězdičky za tato jednotlivá tažení a operace na frontách Evropy, Afriky a Středního východu:


Egypt. Lybie od 11.06.1942 do 12.02.1943

Letecká ofenziva v Evropě od 04.07.1942 do 05.06.1944

Alžírsko, Francouzské Maroko od 08.11.1942 do 11.11.1942

Tunisko, letectvo od 08.11.1942 do 13.05.1943
pozemní vojsko od 17.11.1942 do 13.05.1943

Sicílie –letectvo od 14.05.1943 do 17.07.1943
-pozemní vojsko od 09.07.1943 do 17.08.1943

Neapol-Foggio - letectvo od 18.08.1943 do 21.01.1944
Pozemní vojsko od 09.09.1943 do 21.01.1944

Řím-Arno od 22.01.1944 do 08.09.1944

Normandie od 06.06.1944 do 24.07.1944

Severní Francie od 25.07.1944 do 14.09.1944

Jižní Francie od 15.08.1944 do 14.09.1944

Severní Apeniny od 10.08.1944 do 04.04.1945

Porýní od 15.09.1944 do 21.03.1945

Ardeny od 16.12.1944 do 25.01.1945

Střední Evropa od 22.03.1945 do 11.05.1945

Údolí Pádu od 05.04.1945 do 08.05.1945

Dále byly zřízeny dva nové odznaky pro pěchotu a jeden pro zdravotní službu:

Odznak výtečného pěšáka - byl udělen těm, kdo po ukončení svého základního výcviku projevovali vynikající dovednosti v provádění a plnění svých úkolů a povinností.

Pěchotní bojový odznak - byl udělen těm statečným vojákům, kteří projevili vynikající zdatnost jako pěšáci v boji.

Zdravotnický odznak – byl udělen příslušníkům zdravotnické služby, kteří šli neozbrojeni do boje s pěšími jednotkami, aby pomáhali a sloužili zraněným vojákům.Početní stav vojáků armády USA a cena vítězství

Na jaře roku 1945, s ohledem na jasné ukončení války v Evropě, byl početní stav důstojníků a mužstva stanoven na 6 968 000. I nadále bylo přihlédnuto k požadavku rychlého ukončení války v Tichomoří a dále se mohlo začít s demobilizací jednotlivých příslušníků mužstva, kteří na to měli největší nárok.

I když USA měly obrovskou převahu v letectvu a palebné síle, byla tato válka nejdražší ze všech válek, které Spojené státy do té doby vedly. Samotné vítězství v Evropě bylo poznamenáno ztrátou 772 626 mužů, z čehož bylo 160 045 mrtvých. Celkové ztráty na všech frontách činily od 07.12.1941 do ukončení války v Evropě (nikoliv v Tichomoří) 943 222 osob, z tohoto počtu 201 367 padlých, 570 783 raněných, 114 205 zajatých a nezvěstných 56 867.Konec války a Československo

Ordre de bataille na evropské frontě podle stavu ze dne 07.05.1945 byl následující:

Třetí armáda generál Georgie S. Patton, Erlengen, Německo

V. sbor gen. Mjr. Clarence R. Huebner, Německo

9. obrněná divize gen. mjr. John W. Leopard, Německo

16. obrněná divize brig. generál John L. Pierce, ČSR

1. pěší divize gen. mjr. Clift Andrus, ČSR

2. pěší divize gen. mjr. Walter M. Robertson, ČSR

97. pěší divize gen. mjr. Milton B. Halsey, ČSR

XII. sbor gen. mjr. Leroy Irwin, Německo

4. obrněná divize gen. mjr. Viliam M. Hoge, ČSR

90. pěší divize gen. mjr. Herbert L. Earnest, ČSR

Z přehledu je jasně vidět rozmístění jednotek na našem území. Pátý sbor byl původně včleněn do stavu První armády. Vzhledem k situaci na bojišti byl V. sbor přiřazen a podřízen 3. armádě a jeho jednotky, zejména 1. pěší divize již 16. dubna překročily československou státní hranici a bylo dobyto Aše. Postup jednotek pokračoval ve směru na Cheb, kde ve dnech 25.-28.04.1945 došlo k bitvě. Německé jednotky se v prostoru Cheb-Waldssasen zachytily a pokusily se odrazit nástup amerických jednotek.

Po zakončení bojů v Evropě byly jednotky V. sboru US armády staženy v červnu 1945 a vystřídány XXII. sborem. Velitelem sboru byl generál major Ernest N. Harman. K tomuto sboru náležela i 94. pěší divize (gen. mjr. H. J. Malony). Do podřízenosti sboru patřila i 17. výsadková divize gen. mjr. Viliama M. Mileye, i když tato divize v Československu nasazena nebyla. Všechny tyto jednotky US ARMY byly z ČSR staženy v měsíci listopadu roku 1945.

Toto pojednání bylo zpracováno na základě hlášení náčelníka štábu armády Spojených států severoamerických.

Prameny:

Las P. Vzpomínka na rok 1945, uveřejněno v časopise SIGNUM (1990) Brno a zveřejněno s svolením redakce časopisu.
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Vzpomínka na rok 1945

Poslaťod Altmann » Uto Dec 15, 2020 9:12 am

My, pamětníci Plzeňáci to víme, ale stále se tu někdo snaží přepisovat dějiny a vymývat mozky nejen mladým. Američané neosvobodili Plzeň, chtěli ji srovnat se zemí. Dne 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5. 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Dne 6.5.1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).

Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni.

Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:

Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně.

Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.

Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.

Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.

Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.

Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.

Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů…

Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684): Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.

Americké bombardování Plzně: Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti.

Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. Ve dnech 17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. Dne 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno, nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.

Americký zločin – bombardování Plzně – neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty.

Americký generál Patton poté, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!«

Tajemství čtvrté brány. V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány, prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit.

Dne 22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali.

Pohled do jednoho policejního hlášení:

Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.«

A pokračuje se dále:

U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin.

Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali…

V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů…

V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.

Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili.

Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu.

Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower.

Ve Stodu se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili.

Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa…

Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«

K osvobození Plzně patří i tento článek. Čtěte a suďte sani.
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Vzpomínka na rok 1945

Poslaťod Altmann » Štv Dec 17, 2020 9:39 am

Tankový a námořní soubor německých dekorací jsme vložil záměrně. Občas se objevují snahy o zlehčování bojů na západní frontě. Boj to byl nesmírně těžký a vojáci US army museli opravdu bojovat statečně. Čest jejich památce:
Přidal jsem soubor několika odznaků jako ukázku německé armády. a doufám, že zamezím dalším dotazům.
Prílohy
40737180_687340758304596_3372669596258812928_n.jpg
40737180_687340758304596_3372669596258812928_n.jpg (75.26 KiB) Zobrazené 366 krát
43985365_346141842815648_2033109126491564442_n.jpg
43985365_346141842815648_2033109126491564442_n.jpg (42.72 KiB) Zobrazené 366 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant


Späť na Československo

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron
Not able to open ./cache/data_global.php