VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ A SLOVENSKÉ FALE

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ A SLOVENSKÉ FALE

Poslaťod Altmann » Uto Mar 27, 2012 11:42 am

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ A SLOVENSKÉ FALERISTIKY

KVĚTOSLAV GROWKA

V návaznosti na iniciativu Zbyňka Pulce vytvořit přehled literatury o československých vyznamenáních jsem připravil pro sběratelskou veřejnost výběrovou bibliografii čs. faleristiky. Shrnuje základní práce syntetického charakteru vydané samostatně, vědomě – až na výjimky, zejména teoretické povahy - opomíjí množství článků k jednotlivým vyznamenáním v různých periodicích. V seznamu též chybí statě a soupisy odznaků, které v převážné míře patří do signistiky.
Je nasnadě, že pokud někdo má zájem překročit úzký mantinel sběratele a věnovat se faleristice jako pomocné vědě historické, měl by se orientovat v základní literatuře. Dále by se mohl seznámit s bohatstvím článků našich předchůdců na stránkách Drobné plastiky (Praha), Sběratelských zpráv (Hradec Králové) a časopisu Signum (Brno), kde vycházejí zprávy o nové literatuře. Kromě tohoto povědomí jde též o stále podceňovanou faleristickou metodologii a terminologii: někdy se na nejrůznějších webových stránkách či v aukčních katalozích setkáme s objevováním již objeveného či naprostým nerespektováním pravidel. Zatímco numismatici popisují na minci kdejaký vryp, u vyznamenání procházejí špatné stuhy, někteří obchodníci prodávají samostatně vyznamenání a etue k nim, aby to více vyneslo, do faleristiky jsou zařazovány stolní medaile a dokonce sportovní ceny atd., čímž dochází k jejímu rozmělňování a snižování úrovně.

I. Všeobecné příručky

Bittner, Eustach – Šefčík, Erich: Faleristická sbírka Slezského muzea v Opavě. Slezské muzeum, Opava 1988.
Brož, Miroslav: Válečné dokumenty vypovídají. MO ČR – AVIS, Praha 2007.
Fiala, Michal – Hrdlička, Jakub: Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy. Scriptorium, Praha 1999.
Graus, Igor: Stav a perspektívy faleristického bádania na Slovensku. In: Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny. Stav a perspektívy. Zborník príspevkov. SGHS, Martin 2003, s. 78-84.
Graus, Igor: Slovenská faleristická terminológia. Správy. Informačný bulletin pob. SNS a Východoslovenského muzea v Košiciach 1988/55-56, s. 16-27.
Graus, Igor: K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny (1. časť - nositeĺnosť). Slovenská archivistika 1998/2, s. 32-59; (2. časť – neprenosnosť). Tamtéž 1999/1, s. 17-35.
Graus, Igor: K niektorym aktuálnym problémom faleristiky. Slovenská archivistika 2005/1, s. 103-125.
Hieronymussen, Paul v.: Handbuch europäischer Orden in Barwe. Universitas Verlag, Berlin 1966.
Kol.: Rozum do vrecka. Malé vrecková encyklopédia. Mladé letá, Bratislava 1978.
Kol.: Řády a vyznamenání Václava Havla. Katalog výstavy. Praha s.d.
Krása evropské faleristiky. Vyznamenání členských zemí Evropské unie. Fidler, J. (eds.), Naše vojsko, Praha 2009.
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Libri, Praha 1995.
Měřička, Václav: Faleristik. Ein Buch für Ordenskunde. Artia, Praha 1976.
Měřička, Václav: Orden und Auszechnungen. Artia, Praha 1969.
Michal, Zdeněk: Problémy třídění faleristického materiálu. Drobná plastika 1966/1, s. 16-26.
Nimmergut, Jorg: Orden Europas. Battenberg Verlag, Augsburg 1991.
Svoboda, Zbyšek: Československá státní a vojenská symbolika. FMO, Praha 1991.
Svoboda, Zbyšek: Faleristika a její problémy. Historie a vojenství 1965/3, s. 405-413.
Svoboda, Zbyšek: Vyznamenání a jejich názvosloví. Muzejní a vlastivědná práce 1965, s. 214-223.
Vogeltanz, Jan – Polák, Milan: Československé legie 1914-1918. Československá armáda 1918-1939. Uniformy – symbolika – výstroj – výzbroj. Paseka, Praha –Litomyšl 1998.
Vogeltanz, J .- Hus, M. – Polák, M.: Československá armáda v zahraničí 1939-1945. Paseka, Praha –Litomyšl 2001.
Werlich, Robert: Orders and Decorations of all Nations. Washington 1965.

II. Sběratelské příručky, studie

A. Státní vyznamenání

Československý Řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva. Nákladem kanceláře presidenta republiky, Praha 1938.
Fidler, Jiří: Vyznamenání prezidentů republiky – Řád bílého lva. Výstavní katalog. Praha 2000.
Graus, Igor: Štátne vyznamenania Slovenskej republiky. Slovenská informačná agentúra, Bratislava 1996. (též něm., angl., franc.)
Graus, Igor: Kontinuita a diskontinuita vo vývoji štátnych vyznamenaní na území Slovenskej republiky. In: Kontinuita a diskontinuita genealogie a heraldiky. Zborník. SGHS, Martin 2010, s. 102-116.
Growka, Květoslav: Výrobní typologie československých vyznamenání období socialismu. Drobná plastika 2009/1-2, s. 28-30.
Growka, Květoslav: In margine soupisu dekorací II. čs. odboje (1939-1945). Signum 2000/12, s. 298-299.
Growka, Květoslav: První československé vyznamenání za pracovní úspěch. Drobná plastika 2005/1-2, s. 29-30.
Heinc, Zdeněk – Kounovský, Josef – Baumruk, Vlastimil: Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945. ČNS, Praha 1999.
Holub, Ondřej: Příspěvek k dějinám československých řádů a vyznamenání z let 1918-1939. Historicko-právní studie. Příloha k 22. č. Sběratelských zpráv. ČNS, Hradec Králové 1978.
Jedlánek, František: Vyznamenání pro československé vojsko v Rusku 1914-1920. Drobná plastika 2008/3-4, s. 18-25.
Jedlička, Roman: Řád bílého lva České republiky. Signum 2002/17, s. 413-418.
Karásek, Martin: Rady a vyznamenania SNR 1945-1948. Kremnica 2007.
Kolář, Milan – Šnajdr, Oldřich: Na pomoc výchově v duchu revolučních tradic. III. díl, Vojenské řády a vyznamenání. HSP ČSLA – Magnet, Praha 1974.
Kolář, Milan – Šnajdr, Oldřich: Sovětské a československé řády a vyznamenání. Komenium, Praha 1978.
Kounovský Josef – Heinc, Zdeněk.: Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949. ČNS, Hradec Králové 2001.
Kounovský, Josef - Staněk, František: Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa (1935 – 1939). Praha 2007.
Krikunov, Pjotr: Klejma na gosudarstvennych nagradach Čechoslovakii 1948-1989. AK. Žurnal Meždunarodnoj associjacii kollekcioněrov 2009/2, s. 52-61; 2010/3, s. 54-63.
Macháček, Vladímír - Amort, Václav: Československé řády a vyznamenání. Naše vojsko, Praha 1964.
Marcinko, Ján: Slovenské insignie. Košice 2010.
Marcinko, Ján - Jiroušek, Alexandr: Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky. Košice 2002.
Měřička, Václav: Československé plukovní medaile. Praha 1966.
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. I. část, 1918 – 1938. ČNS, Hradec Králové 1973.
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. II. část, Řád bílého lva. ČNS, Hradec Králové 1974.
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. III. část, 1939 – 1948. ČNS, Hradec Králové 1974.
Měřička, Václav: Československá vyznamenání, IV. část, 1945 – 1975. ČNS, Hradec Králové 1977.
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. V. část, I. národní odboj. ČNS, Hradec Králové 1979.
Měřička, Václav – Kounovský, Josef: Československá vyznamenání, VI. část a, II. Národní odboj. ČNS, Hradec Králové 1984.
Měřička, Václav – Kounovský, Josef: Československá vyznamenání, VI. část b, II. Národní odboj. ČNS, Hradec Králové 1984.
Měřička, Václav – Kounovský, Josef: Československá vyznamenání, VI. část c, II. Národní odboj. ČNS, Hradec Králové 19887-88.
Měřička, Václav: Nová státní vyznamenání České a Slovenské Federativní republiky. Numismatické listy 1991/4, s. 98-111.
Měřička, Václav: Řád M. R. Štefánika „Sokol“. Příloha k 63. číslu Sběratelských zpráv. ČNS, Hradec Králové 1990.
Měřička, Václav: Řád Tomáše Garriqua Masaryka a jeho první udělení 28. října 1991. Numismatické listy 1993/1, s. 15-18.
Novotný, Vlastislav: Řády a vyznamenání Československa 1918 – 1948, Slovenské republiky 1939 – 1945. Hodonín 2011.
Novotný, Vlastislav: Řády a vyznamenání 1948 - 2011 ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR a SR. Hodonín 2011.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. SNTL – ALFA, Praha 1980.
Rybjanský, Ján: Hrdinové. Sm KV KSČ, Ostrava 1981.
Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání. 1918-1948. I. díl, Ob a ZP Servis, Hodonín 1997.
Sukeník, Ludvík – Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání. 1948-2000. II. díl, Hodonín 1999.
Štíbr, Jan: Československé řády a vyznamenání 1918-1948. Okresní muzeum, Litoměřice 1990.
Schwarz, V. – Toufar, I.: Hrdinové našeho věku. ČÚV SČSP, Praha 1985.
Tkaný, Zdeněk: Československý Řád bílého lva v letech 1939-1945. Příloha k 25. č. Sběratelských zpráv. ČNS, Hradec Králové 1978.
Trenčan, Ludovít: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945. Západoslovenské múzeum, Trnava 1992.
V čele pokroku a pracovního hrdinství. Pražský hrad 30. dubna 1980. Práce, Praha 1980.
Vitanovský, Michal: K proměnám Řádu bílého lva. Heraldická ročenka 1995, s. 3-22.
Vrbecký, František: Hrdinky socialistické práce. ČTK, Praha, s.d.

B. Rezortní vyznamenání

Bartko, Ján: Československé, slovenské a české vojenské výsadkové odznaky 1944-2004. Liptovský Mikuláš 2004.
Bartko, Ján: Príručka pre zberateľov vojenských odznakov. Liptovský Mikuláš 1989.
Bartko, Ján: Česko-slovenské vojenské odznaky. Hobby Press, Stráňany 1991.
Bor, Josef K.: Lékařské a zdravotnické medaile, plakety, vyznamenání a odznaky československé. Praha 1962.
Čestná uznání, medaile a odznaky udělované v ministerstvech vnitra ČSSR, ČSR a SSR. Správa pro politickovýchovnou činnost FMV, Praha s.d.
Furmánek, Jaroslav - Šimůnek, Pavel: Vojenská rezortní vyznamenání, medaile a odznaky. MNO – AVIS, Praha 2004.
Growka, Květoslav: Soupis literatury k nestátním vyznamenáním České republiky. Signum 2000/12,
Churavý, Václav: Československá zdravotnická vyznamenání, čestná uznání, odznaky. Orlická numismatická společnost, Ústí nad Orlicí 1996.
Churavý, Václav: Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945-1989. ČNS, Ústí nad Orlicí 1993.
Krubl, Zdeněk: Československé a české vojenské odznaky (1922-1997). Naše vojsko, Praha 1999.
Kubeš, Miroslav: SNB v období let 1945-1989 ve faleristice. ČNS, Hradec Králové 2008.
Nejedlo, Pavel: Řád rytířů radiotechnického vojska. Vlastním nákladem, Mimoň 2004.
Petera, J. – Klement, B.: Vyznamenání, medaile a odznaky požární ochrany z let 1953 – 1990. ČNS, Ústní n. O. – MC PO Přibyslav 1993.
Špalek, Karel: Vyznamenání, medaile a odznaky Svazu požární ochrany ČSSR. ČTK – Pressfoto, Praha 1982.
Veselovský, Josef: Slovenské a československé čiapkové a rozlišovacie odznaky druhov vojsk (1918-2004). Liptovský Mikuláš 2004.

C. Vyznamenání společenských organizací a institucí

Čáka, Jan: Junácká symbolika. Merkur, Praha 1990.
Growka, Květoslav: Ocenění a odznaky jednotné mládežnické organizace (1945-1989). 1. díl. Ocenění a odznaky SČM, SSM, ČSM a PO ČSM (1945-1969). Vlastním nákladem, Jeseník 1999.
Growka, Květoslav: Ocenění Svazu české mládeže a Svazu slovenské mládeže (1945-1949). Drobná plastika 2006/1-2, s. 33-36.
Hrdý, Josef: Řád sv. Cyrila a Metoděje. Numismatické listy 1994/1, s. 51-52.
Churavý, Václav: Odznaky Svazarmu a jiných branných organizací. I.a II. díl. Žamberk 2000.
Kilian, Felix: Diplomiertes Ehrenzeichen König Karls IV. der tschechoslowakischen Nationalgarde. Wien 2004.
Kounovský, Josef.: Diplomový odznak krále Karla IV. Pobočka ČNS, Praha 2003.
Měřička, Václav: Diplomový odznak krále Karla IV. ČNS, Hradec Králové 1970.
Měřička, Václav: Vyznamenání Československého červeného kříže. Drobná plastika 1973/1, s. 19-25.
Miltner, Miloš: Vyznamenání Junáka 1918-1948 (1967), 1968-1970(1987). Vlastním nákladem, Neuenhof 1996.
Miltner, Miloš: Vyznamenání Junáka a Slovenského skautingu. Vlastním nákladem, Neuenhof 2002.
Nejedlo, Pavel: Dekorace Rytířského řádu sv.Václava –EOSW z let 1993 – 2005. Vlastním nákladem, Mimoň 2009.
Staněk, František: Fakta a mýty o vzniku Svazu národních gard r. čs. a Diplomového odznaku krále Karla IV. Drobná plastika 2006/1-2, s. 21-26; 2007/3-4, s. 26-32; 2007/1-2, s. 49-57; 2008/3-4, s. 38-40.

Poznámka:
V samizdatu byly vydány soupisy vyznamenání a odznaků Socialistického svazu mládeže a jeho Pionýrské organizace, Revolučního odborového hnutí, Svazu československo-sovětského přátelství a Lidových milicí – jen na vyžádání u autora. (Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník, e-mail: k.growka@je.archives.cz)Osobně bych chtěl za všechny faleristy našemu příteli poděkovat. Jde o ucelený soupis, který nás seznamuje s veškerou dostupnou literaturou z které lze čerpat.
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 4731
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Späť na Československo

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron
Not able to open ./cache/data_global.php