Stránka 2 z 2

Re: Vyznamenání a čestné odznaky města Danzig

PoslaťNapísal: Uto Sep 02, 2014 5:07 am
od Altmann
Flak-Erinnerungsabzeichen-Danzig


O tomto zajímavém odznaku se stále vedou spory a není vyloučeno, že opravdu neexistoval i když především obchodníci tvrdí něco jiného a dokládají to např. dobovými obrázky vojáků s tímto odznakem. Další seriózní faleristé však prokázali, že ty tak zvané staré fotografie vojáků PVO města jsou jen obyčejné fotomontáže. Přesto si však tento odznak popíšeme i když sami přesně nevíme, kde je pravda.


Popis odznaku:

Avers:
Odznak je oválný, ve své horní části je orel držící v pařátech hákový kříž. Samotné heraldické ztvárnění orla není hezké a není podobné klasickému zpracování orla na všech nám známých německých odznacích z období let 1939-45. Rozkřídlený orel svými křídly přesahuje plochu odznaku. V dolní části odznaku je symbolický znak města Gdaňsku, to jest dva křížky zde bez královské koruny. Po stranách odznaku a zde vlevo i vpravo je symbolické znázornění dvou protiletadlových děl. které snad představuji protiletadlové dělo ráže 88mm. V Horní části odznaku je symbolický nápis:
„DANZIG“

Odznak je velký 46x38mm

Odznak máme popsaný na našich stránkách zde
viewtopic.php?f=122&t=1698

Pro představu je zde jeden z nejznámějších obrázku, který lze nalézti na netu, ale jde o pouhou fotomontáž, kde mladý muž oblečený v uniformě má sice odznak PVO, ale vše je jen dovedně naaranžované.

Re: Vyznamenání a čestné odznaky města Danzig

PoslaťNapísal: Ned Sep 21, 2014 5:22 pm
od Altmann
Ehrennadel der SS Haimwehr Ganzig

Tato čestná spona či čestný odznak byl založen dne 10.října roku 1939 z rozhodnutí Alberta Forstera , tedy v době, kdy byl již Gdaňsk začleněn do Německa.
Snad to je vzpomínka na domobranu a její úkoly ( SS Haimwehr) při osvobození města. Tento odznak mohli na své uniformě nosit i příslušníci armády a policie a další občané města, kteří přispěli svými silami v bojích za svobodu a navrácení města do luna říše.

Popis čestného odznaku:
je vlastně miniaturka standarty bojovníků města. Jde o výrobek firmy Moritz Stumpf und Sohn. Jde o výrobek ze stříbra o ryzosti 800 a rozměru 22x17 mm. Bylo vyrobeno celkem 1600 kusů odznaků a je pravděpodobné, že všechny byli uděleny. Odznak byl čestným vyznamenáním a mohl se nosit jen na základě patřičného dekretu. Stříbrné odznaky se zachovali neb pro praktické nošení byly vyrobeny odznaky ze zinku.

Re: Vyznamenání a čestné odznaky města Danzig

PoslaťNapísal: Uto Sep 23, 2014 4:31 am
od Altmann
(Kreuz von Danzig)


Stručná historie města:

Starobylé přístavní a hanzovní město Gdaňsk(Danzig) při ústí řeky Visly. Kolem roku 997 zde působí a křesťanství hlásá pražský biskup Vojtěch, který ve východním Prusku nachází i smrt. V roce 1295 přechází město do rukou Polského Přemyslava II.V roce 1358 město přistoupilo do svazku hanzovních měst, stalo se bohatým a významným přístavem na Baltu. V roce 1575 Gdaňsk neuznal polského krále Štěpána Báthoryho a vyslovil se pro císaře Maxmiliána II. V roce 1793 připadlo město pruskému státu.V roce 1807 bylo dobyto a vyplněno francouzskými jednotkami. Mír v Tylži v roce 1807 sice potvrdil práva svobodného hanzovního města,ale byl ustanoven dohled jak ze strany Francouzů tak i Prusů a Sasů.V roce 1814 byl Gdaňsk přičleněn k pruské provincii Západní Prusko,kde setrval až do konce první světové války,.
Mírem ve Versailles byl Gdaňsk v roce 1919 odtržen od Německa a v roce 1920 vyhlášen opět svobodným městem, jeho zahraniční politiku však určovalo Polsko.Po roce 1933 sílí vliv nacistické strany i v Gdaňsku a dnem 1.9. 1939 je Gdaňsk opět připojen k Německu.

Svobodný stát, či hanzovní svobodné město Gdaňsk mezi 28.červnem 1919 až do 1.září 1939 mělo celou řadu vyznamenání,ale nám jde jen o dekorací nazvanou :
GDAŇSKÝ KŘÍŽ (Kreuz von Danzig)

Dne 31. srpna 1939 založil tehdejší mluvčí svobodného města a pozdější župní vedoucí Albert Forster tento kříž ve dvou třídách. Vyznamenání bylo udíleno v době od 24.října až 11.prosince 1939. Celkem bylo uděleno:
88 křížů I.třídy
253 křížů II.třídy

Později je však uděleno několik další křížů:

Ke dni 11.prosince 1940 je uděleno celkem dalších 20 křížů členům NSKK ( 19 vojínů obdrželo kříž II.třídy a jeden poddůstojník obdržel kříž I.třídy). 19. května 1940í pak kříž I.třídy obdržel generální guvernér Polska dr. Frank a dne 4.října 1940 kříž I.třídy i spisovatel Max Habe.

Jde o záslužné vyznamenání udělované v době míru za zásluhy o město a při podpoře německých, rozuměj nacistických stranických zájmů před termínem 31. srpna 1939. Jde tedy o speciální stranické vyznamenání,které tímto datem ukončilo svoji činnost.
Odznak(kříž) je tvořen bíle smaltovaným tlapatým křížem rovných ramen.Kolmá ramena jsou oboustranně prodloužená, v bílé ploše je silně zlacená, vyhloubená rýha. Na samý středa plochu horního ramena je položen znak města. Lícní strana je hladká ve zlaceném bronzu a nese na dolním rameni dvouřádkový nápis B.V.A.(medailer Benno von Arent) a Hulse Berlín(výrobce)-Rozměry kříže:
I.třída 61x42mm
II.třída 47,5x35mm
I,.třída se nosí jako připínací kříž na levé straně oděvu. II.třída jako náprsní dekorace na 29mm široké jasně červené stuze s 3,5mm širokým bílým postranním pruhem(Barvy městského znaku)
Další nám známé udělení vyznamenání pochází z roku 1940.
Toto vyznamenání v originálním provedení je vzácné a dnes již nedostupné. Jediný originální kus,který byl na našem území je kříž II.třídy ve sbírce pana V.Měřičky,který je v současné době uložen v Národním muzeu. Vyskytuji se pozdější ražby,které jsou i kvalitněji ražené, ve stříbře,ale zde můžeme,pokud si to tak nechal nositel upravit o originálu hovořit jen s otazníkem.Mezi nositele kříže I.třídy patřil i Reinhard Heydrich a pokud máte kvalitní obrázek, kříž vidno na kapse.

Městský znak:
Znakem Gdaňská je červený štít a v něm nad sebou postavené zlaté tlapaté kříže řeckého typu. Oba kříže jsou převýšeny zlatou,pětilistou korunou.

•Poznámka:
•Přehled nositelů kříže je převzat z německých stránek a je ponechán pro přesnost v originálu!
Danziger Kreuz 1. kl :

Uděleno 88 křížů I. třídy. Slavnostní předání proběhlo dne 24. října 1939
- Joachim von RIBBENTROP,
- SS Ogruf Reinhard HEYDRICH,
- SS Ogruf Erich von dem BACH-ZELEWSKI,
- SA Ogruf Karl Sigismund LITZMANN,
- SS Ofhr Benno von ARENT,
- SS Gruf Max SIMON,
- SS Gruf Erich HILGENFELDT,
- SS Gruf Ludolf von ALVENSLEBEN,
- SS Staf DECHTLING,
- SS Ofhr Hans GRIEP,
- SS Staf Berhnard Griese,
- Reichsmarschall Hermann GORING,
- Reichsschatzmeister Franz Xaver SCHWARZ,
- Fritz TODT,
- SS Ostubaf Hans GÖTZE, Kdr SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf THIER, Kdr 1./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf BREDeMEIER, Kdr 2./SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf BRAUN, Kdr 3./SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf URBANITZ, Kdr 4./SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf BAIER, Kdr 5./SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf SCHULZ, Kdr 13./SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf STEINER, Kdr 14. (Pak)/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf LEINER, Kdr 15. (Pak)/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf WESTERMANN, Adjutant SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf SPARMANN, Chef d. Stab SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf FALTIN, Ordonnazoffizieer SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf HAGEN, 1. Verwaltungsoffizier SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf BUSCHARD, 2. Verwaltungsoffizier SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf HARTRAMPF, Stab SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf KNAAK, Kdr Pioner Zug/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf STIEGLITZ, Kdr Nacht. Zug/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf SCHNEIDER, Kdr Transport Kie/SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf Dr KAMHOLZ, Medical/SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf Dr WERTSCHITZSKY, Medical/SS Heimwehr Danzig.


Danziger Kreuz 2. kl :

Udělení 258 křížů II.třídy (výběr)
- SS Ogruf Artur SEYSS-INQUART,
- Stabsgefreiter Franz PROKOPEC,
- SS Ofhr Hans GRIEP,
- Feldwebel Georg JUNG (31 August 1939),
- SS Ustuf PEIPER, Kdr 1. platoon/1./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf GNABS, Kdr 2. platoon/1./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf RADÜNZ, Kdr 3. platoon/1./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf Alois WEITER, Kdr 4. platoon/1./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf PRECHTEL, Kdr 1. platoon/2./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf KERSTEN, Kdr 2. platoon/2./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf Leo LINDNER, Kdr 3. platoon/2./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf GRADL, Kdr 1. platoon/3./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf KNAACK, Kdr 2. platoon/3./SS Heimwehr Danzig,
- SS Oscha FEIERABEND, Kdr 4. platoon/3./SS Heimwehr Danzig,
- SS Obstgruf Kurt DALUEGE (31 August 1939),
- SS Ogruf Julius SCHAUB,
- SS Brigfhr Johannes SCHÄFER,
- SS Ostubaf Max WÜNSCHE,
SS Ustuf HEINS, Kdr 1. Zug/Transport Kie/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf DÜMMER, Kdr 2. Zug/Transport Kie/SS Heimwehr Danzig,
- SS USTUF SCHULZ, Kdr 3. Zug/Transport Kie/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf WITTNER, Kdr 4. Zug/15. (Pak)/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf VOGEL, Kdr 2. Zug/15. (Pak)/SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf ZIPP, Kdr 1. Zug/15. (Pak)/SS Heimwehr Danzig,
- SS Hstuf KÜHN, Kdr 1. Zug/13./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf HIERMEYER, Kdr 2. Zug/13./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf WALTER, Kdr 3. Zug/13./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ostuf PRECHTL, Kdr 1. Zug/4./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf BAHREND, Kdr 2. Zug/4./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf FROMMHAGEN, Kdr 3. Zug/4./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf OBERSCHMID, Kdr 4. Zug/4./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf HILGENSTOCK, Kdr 1. Zug/5./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf PFITZNER, Kdr 2. Zug/5./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf WAGNER, Kdr 3. Zug/5./SS Heimwehr Danzig,
- SS Ustuf MÜTZELFELD, Kdr 4. Zug/5./SS Heimwehr Danzig.

Literatura:
Václav Měřička: Kříž města Gdaňku, časopis DP a přednáška Numismatické společnosti Hradec Králové.
Dr. Klietman:Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille
Jorg Nimmergut! Orden und Ehrenzeichen, Deutschland (katalog)

Re: Vyznamenání a čestné odznaky města Danzig

PoslaťNapísal: Pia Sep 26, 2014 7:53 am
od Altmann
Čestný štít Za věrné služby
Danziger Schild fur treue Dienste

Dekorace dnes polského města Gdaňsk-Danzig se řadí mezi vzácné dekorace a mnohé se nacházejí ve sbírkách uložené v originálu, je jich více uložených a pouze se tvářících jako originály. Tento štít je velmi vzácný a bylo uděleno pouze (nepřesné) 15 ks tohoto odznaku, který je považován za vyznamenání. Zároveň se však někteří badatelé domnívají, že "Čestný štít" vlastně v originálu neexistuje a fotografie německých vojáků s odznakem na uniformě jsou pouhé fotomontáže.

Štít byl založen a udělován za zásluhy při zajišťování pořádku ve městě. Byl určen pro členy polovojenských organizací, městské milici a voják, kteří se podíleli na udržování pořádku, krátce před začleněním města do Německé říše a krátce po 1.září 1939

Popis dekorace:

Avers:
Odznak má tvar jednoduchého gotického kříže a ve středu červeně smaltované plochy je bílý městský znak. V bílém pruhu při okraji je německý a latinský nápis:
"Danziger Einwohnerwehr"- "NEC TEMERE NEC TIMIDE "

Revers:
Na zadní straně je spona k upevnění na oděv či stejnokroj a dále je zde logo výrobce:
M. Stumpf & SOHN DANZIG
Odznak byl založen z rozhodnutí městského senátu pod patronaci G.Gimmlera.

Odznak je poměrně velký 37x48 mm
Poznámka:
Městský archiv v roce 1945 vyhořel a tak dnes nemáme přesné, vlastně žádné doklady o založení, udělování i nošení odznaku. Odznak však existoval neb se po roce objevuje tento odznak, který má odstraněný bílý smalt s nápisem a jde o odznak města Gdaňsk. Můj kolega, sběratel heraldických odznaků tento právě vlastnil.

Re: Vyznamenání a čestné odznaky města Danzig

PoslaťNapísal: Sob Sep 27, 2014 2:51 pm
od Altmann
Mitgliedsabzeichen Luftschutzbund Danzig
Odznak PVO obrany města Danzig

I když jde na první pohled o pouhý odznak, musíme hovořit o vyznamenání, neb tak to bylo a je chápáno německými faleristy. Odznak byl založen dne 29.dubna roku 1933 a byl zcela v podřízenosti Hermanna Göringa, který byl ministr letectví. Před vznikem či založením v Německu existovalo několik organizací, které se připravovali bránit nebe nad Německem jako například

(Verein Deutscher Luftschutz DLS) . V roce 1944 všechny tyto spolky a organizace jsou v podřízenosti "rodné strany" NSDAP. Již v roce 1935 a to zákonem o ochraně vzdušného prostoru se příslušníci těchto organizací dobrovolně zúčastňovali školení a připravovali se zasahovat a pomáhat. V roce 1939 bylo odhadem ve všech organizacích na 15 milionu lidí, převážně civilistů, žen a mladých dívek. Ke kvalitnímu výcviku v Německu existovalo na 4000 školících středisek. Výcvik byl zaměřen k možným leteckým a plynovým útoků, pomoc při požárech, při uniku plynu, záchrana lidí z trosek a sutin atd. V Německu byl rozpracovaný výstražný systém a varování proti leteckým útokům. Byl to však především ideologický vliv národně socialistické strany, který dokázal především zfanatizovat ,lidé lidi, studenty a dívky nepodléhající brannému zákonu. Členové organizace měli vlastní uniformy a odznaky jako vyznamenání. Svobodné město Gdaňsk zde tedy nebylo výjimkou.

Popis odznaku:

Avers:
Kruhový odznak má v bílém mezikruží nápis:
•DANZIGER – LUFTSCHUTZBUND -.
•Nápis je v dolní části rozdělený městským znakem. Ve středu odznaku je na modrém transparentním pozadí naložena osmicípá hvězda. a ve středu hvězdy jsou velká písmena
•D – L – B – a v dolní části malá svastika


•Revers:
•Na zadní straně je pouze upínací spona a nápis:-
•GES. – GESCH. -
nebo celé logo výrobce


První ražby odznaku jsou bez hákového kříže, ale jsou velmi vzácné a faleristé se mnohdy přou zda a kdy byl odznak vyroben se svastikou.
Odznak se uděloval od roku 1933-1945
Váha odznaku 5,3g
Velikost 22mm

Odznaky se hojně nabízejí především na polských obchodních stránkách, jde vždy o pouhé kopie!!


Existují další odznaky svobodného hanzovního města Danzig, ale pro naši orientaci tento soubor bude dostačující.

Not able to open ./cache/data_global.php